Thông tin dùng thử

Thông tin sản phẩm

Hệ thống thông tin lưu trữ và khai thác tài liệu điện tử (AIMS):
- Quản lý tổng thể tài liệu điện tử;
- Quản lý kho tài liệu giấy;
- Khả năng kết nối linh hoạt với các hệ thống khác;
- Phát huy được giá trị của dữ liệu;
- Kết hợp công nghệ AI để khai thác và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và điều hành;

Các phân hệ chính

I. Phân hệ thu thập

Cho phép quản lý việc lập kế hoạch thu nhận các tài liệu từ các nguồn nộp lưu, và quản lý lập kế hoạch nộp lưu cho Trung tâm lưu trữ lịch sử. Quản lý việc lập kế hoạch thu nhận:
- Quản lý các nguồn nộp lưu;
- Lập danh mục hồ sơ thu nhập;
- Tiếp nhận tài liệu (bao gồm cả tài liệu điện tử), chỉnh lý tài liệu thu nhập;
- Quản lý bàn giao tài liệu,
- Xét duyệt đưa vào kho cơ sở dữ liệu;
Quản lý kê hoạch nộp lưu của đơn vị:
- Quản lý kế hoạch nộp lưu;
- Tạo lập danh mục tài liệu nộp lưu;
- Quản lý xét duyệt của hộp đồng thẩm định danh mục nộp lưu;
- Nộp lưu trực tuyến;
- Xất dữ liệu nộp lưu;

II. Phân hệ quản lý dự án số hóa

Cho phép quản lý dự án số hóa:
- Quản lý tiến độ dự án số hóa
- Quản lý phân công nhân sự cho sự án số hóa
- Thiết lập quy trình thực hiện dự án số hóa
- Quản lý kết quả của quá trình số hóa tài liệu
- Quản lý giao nhận dữ liệu số hóa vào kho CSDL

III. Phân hệ quản lý cơ sở dữ liệu

Cho phép quản lý dữ liệu tài liệu lưu trữ có trong hệ thống:
- Quản lý mục lục hồ sơ
- Quản lý hồ sơ, văn bản và file số;
- Quản lý hộp hồ sơ lưu kho
- Quản lý công bố tài liệu ra các kênh trực tuyến;
- Quản lý việc ký số tài liệu

V. Phân hệ quả lý kho và bảo quản tài liệu

Quản lý việc bảo quản tài liệu và kho bảo quản tài liệu gốc:
- Quản lý kho bảo quản;
- Quản lý giá kệ và tra tìm tài liệu gốc tương ứng;
- Quản lý việc xuất nhập tài liệu ra vào kho;
- Báo cáo thống kê liên quan đến nghiệp vụ kho và bảo quản tài liệu theo quy định;

VI. Phân hệ phân hệ khai thác tài liệu

Cho phép người dùng có thể khai thác tài liệu trong CSDL một cách nhanh nhất:
- Tìm kiếm tài liệu lưu trữ cơ bản: tìm kiếm theo từ khóa, tìm kiếm gần đúng hoặc chính xác theo từ khóa trên hồ sơ, văn bản và toàn văn;
- Tìm kiếm tài liệu lưu trữ nâng cao: tìm kiếm theo các trường thông tin của từng loại hình tài liệu;
- Cho phép tạo các yêu cầu khai thác tài liệu: xem trực tuyến, sao y, mượn bản gốc, trích lục, …
- Quản lý các hoạt động các nhân: lịch sử tìm kiếm, tài liệu yêu thích, quản lý yêu cầu cá nhân, tài liệu các nhân;

VII. Phân hệ danh mục

Quản lý việc định nghĩa các loại hình tài liệu các danh mục từ điển hỗ trợ cho quá trình nhập liệu:
- Quản lý các cơ quan lưu trữ trong hệ thống;
- Quản lý Phông lưu trữ
- Quản lý loại hình tài liệu và định nghĩa trường thông tin cho từng loại hình tài liệu;
- Quản lý loại hình từ điển và dữ liệu từ điển;

VIII. Phân hệ hệ thống

Quản lý cấu hình và bảo mật của hệ thống
- Quản lý phòng ban, người dùng;
- Quản lý nhóm người dùng, nhóm quyền;
- Quản lý phân quyền cho từng cá nhân và nhóm;
- Quản lý các cấu hình hệ thống, cấu hình đăng nhập;
- Quản lý loại hình và quy trình xét duyệt yêu cầu khai thác tài liệu;
- Quản lý các nhật ký người dùng tao thác trên hệ thống và tương tác dữ liệu;

Sản phẩm của chúng tôi

DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Dịch vụ số hóa

Với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa, và đã thực hiện nhiều sự án lớn cho các sở ban ngành nhiều địa phương. Chúng tôi cung cấp dịch vụ số hóa tốt nhất đến quý đối tác và khách hàng.

Chi tiết

Giải pháp quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử- AIMS

Phát triển và thiết kế tham khảo trên nền tảng quản lý hệ thống thông tin lưu trữ mở OAIS được các lưu trữ quốc gia lớn phát triển và ứng dụng từ năm 2003, phù hợp Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025” và ISO 16175-2:2011.

Chi tiết

Quản lý dây chuyền số hóa - FSM.

Một giải pháp đầy đủ cho các dự án số hóa, đáp ứng các yêu cầu linh động trong quản lý dự án. Kiểm soát tốt quy trình số hóa. Tích hợp các công nghệ: OCR; rút trích thông tin văn bản tự động - AITHM; PDF 2 lớp; Nén PDF,...

Chi tiết